Radio local

radio_small

Radio local

91 de staţii în 37 de judeţe

Lansată în noiembrie 2009, ARBOradio reprezintă cea mai mare reţea de distribuţie a publicităţii prin staţii de radio locale independente.

Obiectivul proiectului ARBOradio este accesul rapid şi facil al clienţilor de publicitate la acest tip de media, creşterea ponderii bugetelor alocate radioului local în funcţie de potenţialul acestora, încurajarea independenţei teritoriale şi profesionalizarea pieţei de radio local.

Harta reţelei de staţii de radio locale

harta-radio

Prezentarea staţiilor de radio locale